Als eigenaar van je koffiezaak richt je je in de eerste plaats op het creëren van een positieve ervaring bij de gast. Je wilt voldoen aan de wensen van de gast, je wilt hem verrassen en je wilt ervoor zorgen dat hij graag weer bij je terugkomt. Tijdens het bezoek probeer je de behoeften van de gast te achterhalen en doe je er met het team je best voor om ervoor te zorgen dat in deze behoeften wordt voorzien. Toch is het niet altijd even vanzelfsprekend dat dit lukt; het kan zijn dat je de wensen en behoeften van de gast onjuist hebt geïnterpreteerd, het kan dat er iets misging in de samenwerking binnen het team, of dat er onvoorziene omstandigheden waren, waardoor je toch net niet die positieve ervaring hebt kunnen creëren. Het geven en ontvangen van feedback is dan super waardevol. In dit artikel lees je over het belang en de waarde van het correct geven en ontvangen van feedback, de voorwaarden die nodig zijn om binnen het team feedback te kunnen geven en ontvangen, en over feedback ontvangen van de gast. 

De waarde van feedback
Groei en ontwikkeling vindt binnen een onderneming altijd plaats op drie niveaus: groei en ontwikkeling die bijdraagt aan de ontwikkeling van 
• het bedrijf;
• het team;
• en de individuele medewerkers. 

Om te kunnen groeien en ontwikkelen zijn een aantal voorwaarden nodig. Zo is het enerzijds nodig om goed op jezelf te kunnen reflecteren, en anderzijds is het ook nodig om je leerbaar op te stellen. Dit kun je doen door gericht te vragen om feedback. Feedback geeft namelijk inzicht in wat er goed gaat en waar mogelijkheden voor ontwikkeling liggen. Feedback zorgt er dan ook voor dat je je als bedrijf, als team en als individuele medewerker kunt ontwikkelen. Een onderneming die zich richt op een doorlopende groei en ontwikkeling investeert dan ook in het correct geven en ontvangen van feedback en zorgt ervoor dat er regelmatig ruimte en tijd wordt gecreëerd om actief met groei, ontwikkeling, reflectie en feedback aan de gang te gaan. En dit hoeft helemaal niet zoveel tijd in beslag te nemen: als iedere medewerker dagelijks voor zichzelf kleine doelen stelt en na de dienst hier kort op reflecteert en feedback vraagt aan de collega’s wordt hiermee een routine gecreëerd, en worden groei en ontwikkeling in de dagelijkse werkzaamheden geïntegreerd. 

Voorwaarden voor het geven en ontvangen van feedback
Feedback geven kan soms lastig zijn, feedback ontvangen confronterend. Het is dan ook belangrijk om de juiste situatie te creëren en om te leren om op een juiste manier feedback te geven en te ontvangen. 

Voorwaarden voor het geven van feedback:
• Creëer een veilige situatie: kies een plek waar je één op één met elkaar kunt praten, zonder gasten of collega’s in de buurt. 
• Houd als feedbackgever het doel in de gaten: leren en ontwikkelen. Wees concreet in wat je zegt en check of de feedback wordt begrepen en goed wordt ontvangen. 
• Geef de ruimte aan de ontvanger om te reageren, eventuele emoties te uiten en om vragen te stellen. 

Voorwaarden voor het ontvangen van feedback:
• Vraag zelf regelmatig om feedback, zo leer je steeds beter om feedback te ontvangen en is het een positieve bijdrage aan jouw ontwikkelingsproces. 
• Stel als ontvanger van de feedback gerichte vragen, zodat de feedback ook daadwerkelijk waardevol voor je wordt.
• Zie het niet als kritiek en vat het niet persoonlijk op, iedereen blijft een leven lang leren en ontwikkelen, dit is gewoon een onderdeel of vaardigheid waar je als ontvanger van de feedback nog in kunt groeien. 

Vervolgstappen: 
• Stel aan de hand van de feedback eventuele doelen en bied de mogelijkheid om hier samen aan te werken. 
• Als feedbackgever kun je aanbieden om hier samen aan te werken, als de ontvanger hier niets voor voelt is het als gever de taak om dit te respecteren of om een ander alternatief te bieden. 
• Ga als feedbackontvanger opzoek naar wat jij nodig hebt om verder te kunnen ontwikkelen. Ga opzoek naar de persoon die je hier eventueel bij kan helpen, ook als dit niet de feedbackgever blijkt te zijn. 
• Sluit het gesprek op een positieve manier en met een positief gevoel af: benoem beide hoe je het gesprek hebt ervaren, benoem de vervolgstappen die je gaat maken en houd de deur open om er bij elkaar op terug te komen. 
• Als je als feedbackgever ziet dat de ontvanger actief aan de slag is met de feedback die je hebt gegeven, complimenteer de ontvanger dan. Ook als het resultaat er nog niet is, het gaat om de inspanning die gecomplimenteerd mag worden. Zodra het resultaat ook daadwerkelijk daar is, vergeet dan niet om dit met elkaar te vieren. 

Conclusie:
Feedback wordt het beste ontvangen als er een gevoel van veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect is. Voordat feedback echt effectief wordt is het dus belangrijk om een goede basis te creëren. 
Hoe vaker je feedback geeft en ontvangt, hoe makkelijker het wordt. Werken in een lerende en ontwikkelende organisatie betekent groeien door middel van reflectie en feedback. Als je dit met grote regelmaat toepast, is het geven en ontvangen van feedback als snel geen drempel meer.  

Feedback van de gast
Niet alleen de feedback van de leidinggevende en de collega’s is van waarde, ook de feedback van de gast is zeer waardevol. De gast kan je namelijk precies vertellen hoe een bezoek aan jouw koffiecafé wordt ervaren. 

Tips: 
➢ Zorg dat je, om oprechte en waardevolle feedback te krijgen, open vragen stelt. 
➢ Als de feedback je niet bevalt, ga dan niet direct in de verdediging. Feedback van de gast is het beste cadeau dat je kunt krijgen. Het kan op dat moment niet leuk zijn om te horen, maar het geeft je de mogelijkheid om te groeien en ontwikkelen. 
➢ Het is ook zo dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. Positieve feedback geeft inzicht in wat goed gaat en wat je vooral moet blijven doen. Negatieve feedback laat je nadenken over of er aanpassingen nodig zijn en zo ja of die passen bij de visie die je hebt voor je bedrijf. Zo blijf je scherp op mogelijkheden tot groei en blijf je tegelijkertijd trouw aan je eigen missie en visie. 

Feedback kan positief zijn of negatief. Het geven en ontvangen van feedback kan lastig zijn en soms zelfs confronterend. Het biedt je de mogelijkheid om te groeien en ontwikkelen, maar ook om te reflecteren. Wat je uiteindelijk met de feedback doet is aan jou, de ontvanger van de feedback. Misschien zie je er een mogelijkheid tot ontwikkelen in, misschien wil je er actief mee aan de slag en stel je doelen voor de komende periode of vraag je om hulp, maar misschien vind je het wel prima zoals het is, doe je dit op deze manier omdat het aansluit bij jouw visie en missie en vind je het niet nodig om dit anders te doen. Hoe dan ook, feedback geeft je inzicht en houdt je scherp. Goede, oprechte en respectvolle feedback is dan ook altijd waardevol.